Samordnet kommunikasjon – Skype for Business

Gjennom tjenesten Samordnet kommunikasjon forvalter Uninett leveransen av verktøyet Skype for Business til UH-sektoren. Med Skype for Business kan brukeren ha nettbaserte møter med hvem som helst, hvor som helst, og på ulike enheter.

Hva er Skype for Business?

Verktøyet tilbyr direktemeldinger, lyd- og videosamtaler, online møter og deling av filer, samt deling av skrivebord, programmer og tavle. Fjernstyring av andres skrivebord er mulig. Også de som ikke bruker Skype for Business kan delta på møter, så lenge de har telefon- eller internettforbindelse. Samtaler beskyttes gjennom godkjenning og kryptering. Brukeren kan se kontaktenes påloggingsstatus, og planlegge møter i Outlook.

Det vil i utgangspunktet være en begrensning på kun ett domene per organisasjon.

Hvem er Skype for Business for?

Tjenesten er tilgjengelig for alle med nettilknytning via Uninett.

Hvordan er tjenesten organisert?

Uninett eier og forvalter tjenesten, og har dermed det juridiske og merkantile ansvaret. Uninett har også ansvaret for videreutvikling av tjenesten. Dette skjer i tett samarbeid med virksomhetene som til enhver tid benytter seg av tjenesten. 

UiT Norges arktiske universitet og NTNU samarbeider om den tekniske leveransen knyttet til tjenesten. All kundekontakt, unntatt andrelinje brukerstøtte, går via Uninett. Prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Hvor pålitelig er tjenesten?

Tjenesten er satt opp med redundans, to fysiske lokasjoner. Ved utfall på den aktive lokasjonen utføres det manuell failover, som for øyeblikket kan ta opptil to timer.

Hva forutsetter bestilling av Skype for Business?

Skype for Business settes opp med sertifikater for å sikre kommunikasjonen, og sertifikatene leveres av Uninetts tjeneste Sikkerhetssertifikater. Kunder må derfor også abonnere på denne tjenesten.

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten koster 29 kroner per bruker per måned. 

For virksomheter med flere enn 1000 brukere gjelder følgende rabattmatrise:

Pris for virksomheter med over 1000 brukere
Antall brukere Prosent rabatt Pris per bruker per måned
 0–999  0  kr 29,00
 1 000–1 999  -10  kr 26,10
 2 000–2 999  -20  kr 23,20
 3 000–4 999  -30  kr 20,30
 5 000 -->  -40  kr 17,40

Kostnader for bruk av eventuelle støttesystemer kommer i tillegg. 

Ta kontakt med oss!

Bestill Skype for Business

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Kontakt oss

Support

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte til sluttbrukere av tjenesten.  

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT avdelingene. 

Kontakt support