Styrket cybersikkerhet med Uninett

Styrket cybersikkerhet i forskning og utdanning

En av Uninetts viktigste oppgaver er å styrke cybersikkerheten i utdanning og forskning. Vi jobber sammen med våre kunder for å forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetsutfordringer. 

 • Uninett CERT

  Uninett CERT

  Uninett CERT: UH-sektorens responsmiljø

  Uninett CERT er kunnskapssektorens responsmiljø (SRM), Som SRM skal vi forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetshendelser for å beskytte sektorens informasjonsverdier, produksjons- og kommunikasjonsevne, materielle verdier og omdømme.

  Uninetts rolle som sektor-CERT er definert i Nasjonal sikkerhetsmyndighets rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

  Incident response teams - IRT

  Trafikklysprotokoll (TLP)

  CISO-forum

  Rapporter sikkerhetshendelse

 • Tjenester

  Sikkerhetstjenester


  På sikt vil Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning tilby sikkerhetstjenester innenfor tre hovedområder: 
  Rådgiving, analyse og respons.

  Pr. i dag tilbyr Uninett følgende sikkerhetstjenester:
   

  DNS brannmur

  Sikkerhetssertifikater

  Sikkerhetsanalyse

 • Cybersikkerhetssenteret

  Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

  Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning 

  Gjennom Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning tilbyr Uninett sikkerhetstjenester som er spesialtilpasset kunnskapssektoren. I senteret samler vi sikkerhetsfaglig kompetanse fra sentrale partnere som NSD, UiO og NTNU.

  Til Cybersikkerhetssenteret

 • Sikkerhetssatsing 2019-2022

  Sikkerhetssatsingen

  Sikkerhetssatsingen i kunnskapssektoren 2019–2022

  Sikkerhetssatsingen er et fireårig program for å styrke den digitale sikkerheten i kunnskapssektoren. Målet er forbedre sektorens evne til å forebygge, oppdage og håndtere trusler, samt styrke styringen av informasjonssikkerhet og personvern. Uninett er prosjektleder.

   

  Mer om sikkerhetssatsingen

Uninett CERT

Uninett CERT: UH-sektorens responsmiljø

Uninett CERT er kunnskapssektorens responsmiljø (SRM), Som SRM skal vi forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetshendelser for å beskytte sektorens informasjonsverdier, produksjons- og kommunikasjonsevne, materielle verdier og omdømme.

Uninetts rolle som sektor-CERT er definert i Nasjonal sikkerhetsmyndighets rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

Incident response teams - IRT

Trafikklysprotokoll (TLP)

CISO-forum

Rapporter sikkerhetshendelse

Sikkerhetstjenester


På sikt vil Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning tilby sikkerhetstjenester innenfor tre hovedområder: 
Rådgiving, analyse og respons.

Pr. i dag tilbyr Uninett følgende sikkerhetstjenester:
 

DNS brannmur

Sikkerhetssertifikater

Sikkerhetsanalyse

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning 

Gjennom Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning tilbyr Uninett sikkerhetstjenester som er spesialtilpasset kunnskapssektoren. I senteret samler vi sikkerhetsfaglig kompetanse fra sentrale partnere som NSD, UiO og NTNU.

Til Cybersikkerhetssenteret

Sikkerhetssatsingen

Sikkerhetssatsingen i kunnskapssektoren 2019–2022

Sikkerhetssatsingen er et fireårig program for å styrke den digitale sikkerheten i kunnskapssektoren. Målet er forbedre sektorens evne til å forebygge, oppdage og håndtere trusler, samt styrke styringen av informasjonssikkerhet og personvern. Uninett er prosjektleder.

 

Mer om sikkerhetssatsingen

Cybersikkerhet fra Uninett

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning samler sikkerhetsfaglig kompetanse fra NTNU, Universitetet i Oslo (UiO) og Uninett AS. Cybersikkeretssenteret tilbyr sikkerhets- og rådgivningstjenester spesialtilpasset kunnskapssektoren. Senteret og tjenestene gir tilgang til en datalagringsplattform og sikkerhetsleveranser. Logger og hendelser i datalagringsplattformen gir brukere mulighet til å gjennomføre analyse og deteksjon av relevante sikkerhetshendelser i egen virksomhet.