Uninetts historie

Uninett AS ble stiftet som eget selskap i 1993, men historien strekker seg helt tilbake til 1976, da kloke hoder fant ut at datamaskinene på ulike universiteter og høyskoler burde snakke sammen. Det var starten på forskningsnettet, internettforbindelsen i kunnskaps-Norge, som vi i dag drifter og utvikler.

 

Aksjeselskap i 1993

Etter fem år som prosjektorganisasjon kom Uninetts styre og ledelse fram til at det var ønskelig med en mer dynamisk styreform for virksomheten. Dette resulterte i at Uninett AS ble stiftet i 1993, heleid av Kunnskapsdepartementet. For å unngå beskyldninger om kryssubsidiering med offentlige midler, og for ikke å hindre etablering av kommersielle internettselskap, vedtok styret samtidig å fristille alle kommersielle kunder som var tilknyttet. Uninett har fra da av vært et rendyrket akademisk forskningsnett uten kommersielle interesser.

Konsern gjennom etableringen av Uninett FAS i 1999

I 1999 ble deler av av Uninetts virksomhet skilt ut som eget selskap, Uninett FAS (Felles Administrative Systemer). Årsaken til dette var et ønske om å rendyrke primærvirksomheten i morselskapet og unngå sammenblanding av økonomien og risikoprofilen i de to virksomhetene. FAS skulle utvikle tekniske løsninger for effektiv drift av administrative tjenester for UH-sektoren. Uninett ble da et konsern med 19 ansatte.

Uninett Norid og Uninett ABC etableres i 20022003

I 2002 og 2003 ble ytterligere to datterselskap etablert, Uninett ABC og Uninett Norid. Igjen var årsaken et ønske om ryddighet og klare økonomiske skillelinjer.  ABC skulle bruke Uninetts kompetanse og erfaring til nettutbygging til de øvrige utdanningsinstiusjonene i Norge, med vekt på grunnskolen og de videregående skolene. Norid skulle videreføre administrasjonen av domenenavn under .no-domenet.

Uninett Sigma etableres i 2004

Det foreløpig sist etablerte datterselskapet i Uninett-konsernet, Uninett Sigma, ble opprettet i 2004. Sigma koordinerer tungregning og lagring i UH-sektoren. Selskapet skiftet senere navn til Uninett Sigma2 AS

Uninett ABC ut av Uninett-konsernet

Etter et ønske om å samle de statlige ressursene innenfor IKT i grunnutdanningen ble Uninett ABC ved årsskiftet 2009/2010 skilt ut av konsernet. Selskapet ble da en del av det statlige Senter for IKT i utdanningen.

Uninett FAS innfusjonert

Etter utarbeidelse av ny strategi for arbeidet med UH-sektoren, ble Uninett FAS besluttet innlemmet i Uninett AS fra 01.01.2012, for å konsentere ressursene rettet mot UH-sektoren. 

Uninett FAS avviklet 

Fra og med 1. januar 2014 ble Uninett FAS avviklet som eget selskap, og deler av virksomheten ble videreført i morselskapet. 


Nytt direktorat opprettes 
 

Fra og med 1. januar 2018 ble den daværende porteføljen av administrative systemer m.m, inklusive ca 30 ansatte, overført fra Uninett AS til det nyopprettede Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.  


Norid ut av Uninett-konsernet 

Fram til 31.12. 2020 var Norid et datterselskap av Uninett AS og del av Uninett-konsernet. Med virkning fra 1. januar 2021 ble eierskapet av Norid overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.