Løst: Utfall på Sikkerhetsanalyse

Case number:
#203835
Start: 07.02.20 kl. 08.00
End: 07.02.20 kl. 23.00

På grunn av en uforutsett hendelse vil tjenesten Sikkerhetsanalyse være ute av drift i dag. Reetablering er i gang og antas å være ferdig i løpet av dagen.