Zoom Møte

Enklere videomøter og chat på alle enheter: Zoom Møte er én av tre Zoom-løsninger levert av Uninett AS: Zoom Møter, Zoom Undervisning og Zoom Total, som er en kombinasjon av Zoom Møter og Zoom Undervisning.
Beskrivelse av tjenesten: 

Se også Zoom Undervisning.

Zoom Møte er et verktøy for videomøter og chat. Tjenesten gjør det blant mulig  å dele skjermbilde, delta via telefon og kommunisere skriftlig. Det er egne klienter for de vanligste operativsystem og smarttelefoner. I tillegg kan man delta i møter via nettleser og fra flere ulike typer videosystemer. Mange integrasjoner mot andre verktøy er tilgjengelige, og det samme gjelder både API og SDK for utvikling mot egne verktøy og løsninger.

Zoom kan brukes til:

 • Direktekommunikasjon og fildeling mellom to eller flere personer
 • Skjermdeling
 • Infoskjermer

Zoom er egnet for:

 • Store og små videobaserte møter med interne og eksterne deltakere
 • Fjernhjelp

Zoom støtter:

 • Klient for Windows, macOS og Linux
 • Mobilklient for Android, iOS og BlackBerry
 • Kalenderintegrasjon med Outlook
 • WebRTC, SfB, SIP og H323
 • Globale telefonnummer for deltakelse via telefon med lokaltakst
 • En lang rekke applikasjonsintegrasjoner (https://marketplace.zoom.us)
 • Streaming med RTMP, Facebook Live, Workplace og YouTube.

Uninett gir andrelinje-support. 

Gjennom et samarbeid med det nordiske Zoom-miljøet og leverandører, vil Uninett AS ta et aktivt ansvar for å bygge og vedlikeholde en levende tjeneste og miljø i UH.  

Uninett AS forplikter seg til et tett samarbeid med sine kunder for å jobbe frem gode praktiske og tekniske løsninger basert på Zoom som grunnplattform. Kundene vil få del i dette gjennom bl.a. direkte veiledning og assistanse, kurs, dokumentasjon og mulighet for innkjøp gjennom fremforhandlede fellesanskaffelser. 

Uninett AS tilbyr utgangspunkt for institusjonsspesifikk ROS-analyse og databehandleravtale. 

Hvem kan benytte tjenesten: 

Zoom Møte er egnet for ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstutter.

Bestillingsinformasjon: 

Kontakt Uninett for å bestille Zoom Møte.

Organisering av tjenesten: 

Uninett AS eier og forvalter tjenesten, og har dermed det merkantile og juridiske ansvaret. NORDUnet drifter den tekniske plattformen. All kundekontakt går via Uninett AS. Prioriteringsrådet for nett- og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Support: 

Virksomheten står for lokal opplæring og brukerstøtte (1. linje-support). 

Uninett gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling (2. linje-support). Teknisk støtte fås ved å kontakte Uninett på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er kl. 08.00–16.00.   

Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27087. 

Kontaktinformasjon: