Zoom Møte

Zoom møte

Zoom møte er et verktøy for videomøter og chat. Med Zoom møte kan man å bl.a. dele skjermbilde, delta via telefon og kommunisere skriftlig. Det er egne klienter for de vanligste operativsystem og smarttelefoner.

Hva er zoom møte?

Zoom Møte er et verktøy for videomøter og chat. Med Zoom Møte kan man å bl.a. dele skjermbilde, delta via telefon og kommunisere skriftlig. Det er egne klienter for de vanligste operativsystem og smarttelefoner.

Se Zoom samleside tilpasset Korona-epidemien

I tillegg er det mulig å delta i møter via nettleser og fra flere ulike typer videosystemer. Det er mange integrasjoner tilgjengelig mot ulike andre verktøy og både API og SDK for utvikling mot egne verktøy og løsninger.

Løsningen er én av tre Zoom-løsninger levert av Uninett AS: Zoom Møter, Zoom Undervisning og Zoom Total.

Zoom kan brukes til:

 • Direktekommunikasjon og fildeling mellom to eller flere personer
 • Skjermdeling
 • Infoskjermer

Zoom er egnet for:

 • Store og små videobaserte møter med interne og eksterne deltakere

 • Fjernhjelp

Zoom støtter:

 • Klient for Windows, macOS og Linux
 • Klient i nettleseren
 • Mobilklient for Android, iOS
 • Kalenderintegrasjon med Outlook
 • SIP og H323
 • Globale telefonnummer for deltakelse via telefon med lokaltakst
 • En lang rekke applikasjonsintegrasjoner. Les mer på Zooms nettsider her

Uninett tilbyr utgangspunkt for institusjonsspesifikk ROS-analyse og databehandleravtale. 

Hvem er Zoom møte for?

Zoom Møte er egnet for ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstutter.

Hvordan er tjenesten organisert?

Gjennom et samarbeid med det nordiske Zoom-miljøet og leverandører, vil Uninett ta et aktivt ansvar for å bygge og vedlikeholde en levende tjeneste og miljø i universitets- og høyskolesektoren. 

Uninett forplikter seg til et tett samarbeid med sine kunder for å jobbe frem gode praktiske og tekniske løsninger basert på Zoom som grunnplattform. Kundene vil få del i dette gjennom bl.a. direkte veiledning og assistanse, kurs, dokumentasjon og mulighet for innkjøp gjennom fremforhandlede fellesanskaffelser. 

Pris

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. Prisen beregnes ut fra antall ansatte, som målt med fulltidsekvivalenter (FTE).

Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.

Bestill Zoom møte

Uninett forplikter seg til et tett samarbeid med sine kunder for å jobbe frem gode praktiske og tekniske løsninger basert på Zoom som grunnplattform.

Kontakt oss

Support

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte til sluttbrukere av tjenesten.  

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT-avdelingene. 

Kontakt support

Zoom fra Uninett

Zoom er et verktøy bruk av video og streaming i undervisning, og er egnet for alt fra store forelesninger til småskala nettbasert veiledning.