eduroam

Trådløs nettilgang – eduroam

eduroam er et internasjonalt og sikkert system for trådløs nettilgang, basert på samme brukernavn og passord uavhengig av hvor brukeren befinner seg. eduroam har utstrakt dekning som foruten de fleste høyskoler også omfatter de fleste flyplasser og flere store sykehus.

Systemet leveres i Norge av Uninett, og tilbys til brukere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner og andre som er med i denne internasjonale sammenkoblingen. 

 • Hva er eduroam?

  Beskrivelse av eduroam

  Å knytte opp din institusjon til eduroam betyr å gi dine brukere sikker adgang til alle andre institusjoner som støtter eduroam, både innenlands og utenlands.

  Å ha eduroam på plass betyr også at du har en 802.1X-løsning på plass lokalt, og dette kan benyttes til å gi en løsning for sikker trådløs tilknytning for dine brukere og til å beskytte ditt kablede nettverk fra uautoriserte maskiner. 802.1X er en viktig komponent i Wi-Fi Protected Access (WPA), som er promotert og sertifiseres av Wi-Fi Alliance. Den er støttet i en raskt økende mengde produkter og klienter, og er et viktig steg mot å gjøre trådløse nettverk sikre.

  Ved å utnytte de mulighetene som RADIUS, basestasjoner og switcher gir, kan man dynamisk sette brukeren på et bestemt VLAN. Ved å bruke den samme innloggingsprofilen (eduroam), kan en bruker bli plassert i administrasjons-, ansatt-, student- eller gjestenettverk i tråd med gjeldende privilegier.

  Selv om eduroam er et RADIUS-hierarki, er det enkelt å integrere det med Feide ved en senere anledning. De eneste endringene man trenger å gjøre er å få RADIUS til å slå opp i en Feide-database.

 • Hvem kan benytte eduroam?

  Hvem kan benytte eduroam?

  eduroam er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved institusjoner som er tilknyttet forskningsnettet. Det vil si institusjoner som benytter Uninett som internettleverandør.

  For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken

 • Pålitelighet

  Pålitelighet ved eduroam

  Tjenestens pålitelighet avhenger hovedsakelig av de samarbeidende institusjoner som tilbyr nettilgang via eduroam samt den nasjonale infrastrukturen for autentisering.

  Uninett har ansvaret for den nasjonale infrastrukturen for autentiseringen (RADIUS proxy-tjenere). De nasjonale serverne er plassert på forskjellige fysiske lokasjoner og overvåkes hele døgnet både av Uninett og eduroam Operations Team på europeisk nivå.

  Tjenesten overvåkes hele døgnet av Uninetts driftssenter.

 • Organisering
 • Forutsetninger
 • Support

  Support for eduroam

  Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte. Informasjonsmateriell for dette finnes her

  Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT avdelingene.

  Ta kontakt med oss!

 • Pris

  Pris for eduroam

  Etableringsavgiften for eduroam er 5000 kroner.

  For statlige universiteter og høyskoler er tjenesten inkludert i grunnpakken fra Uninett.

  For øvrige kunder er dette en separat tjeneste, og prisen beregnes ut fra størrelsen på organisasjon. Kontakt Uninett for pris.

 • Bestill

Beskrivelse av eduroam

Å knytte opp din institusjon til eduroam betyr å gi dine brukere sikker adgang til alle andre institusjoner som støtter eduroam, både innenlands og utenlands.

Å ha eduroam på plass betyr også at du har en 802.1X-løsning på plass lokalt, og dette kan benyttes til å gi en løsning for sikker trådløs tilknytning for dine brukere og til å beskytte ditt kablede nettverk fra uautoriserte maskiner. 802.1X er en viktig komponent i Wi-Fi Protected Access (WPA), som er promotert og sertifiseres av Wi-Fi Alliance. Den er støttet i en raskt økende mengde produkter og klienter, og er et viktig steg mot å gjøre trådløse nettverk sikre.

Ved å utnytte de mulighetene som RADIUS, basestasjoner og switcher gir, kan man dynamisk sette brukeren på et bestemt VLAN. Ved å bruke den samme innloggingsprofilen (eduroam), kan en bruker bli plassert i administrasjons-, ansatt-, student- eller gjestenettverk i tråd med gjeldende privilegier.

Selv om eduroam er et RADIUS-hierarki, er det enkelt å integrere det med Feide ved en senere anledning. De eneste endringene man trenger å gjøre er å få RADIUS til å slå opp i en Feide-database.

Hvem kan benytte eduroam?

eduroam er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved institusjoner som er tilknyttet forskningsnettet. Det vil si institusjoner som benytter Uninett som internettleverandør.

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken

Pålitelighet ved eduroam

Tjenestens pålitelighet avhenger hovedsakelig av de samarbeidende institusjoner som tilbyr nettilgang via eduroam samt den nasjonale infrastrukturen for autentisering.

Uninett har ansvaret for den nasjonale infrastrukturen for autentiseringen (RADIUS proxy-tjenere). De nasjonale serverne er plassert på forskjellige fysiske lokasjoner og overvåkes hele døgnet både av Uninett og eduroam Operations Team på europeisk nivå.

Tjenesten overvåkes hele døgnet av Uninetts driftssenter.

Support for eduroam

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte. Informasjonsmateriell for dette finnes her

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT avdelingene.

Ta kontakt med oss!

Pris for eduroam

Etableringsavgiften for eduroam er 5000 kroner.

For statlige universiteter og høyskoler er tjenesten inkludert i grunnpakken fra Uninett.

For øvrige kunder er dette en separat tjeneste, og prisen beregnes ut fra størrelsen på organisasjon. Kontakt Uninett for pris.

Her har du nett med eduroam

eduroam – trådløst nett i hele verden

Med eduroam får du sikker og enkel tilgang til trådløst nett over hele verden. Har du først satt koblet deg på eduroam på PCen eller mobilen din, kobles du automatisk til et trygt trådløst nett der eduroam tilbys. I tillegg til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, tilbys også eduroam på flere flyplasser, hoteller og sykehus.