Trådløs nettilgang – eduroam

eduroam (education roaming) er et internasjonalt og sikkert system for trådløs nettilgang, basert på samme brukernavn og passord uavhengig av hvor brukeren befinner seg. eduroam har utstrakt dekning som foruten de fleste høgskoler også omfatter de fleste flyplasser og flere store sykehus. Systemet leveres i Norge av Uninett, og tilbys til brukere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner og andre som er med i denne internasjonale sammenkoblingen. 
Forutsetninger: 

•   Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør
•   Kunden må godta «eduroam policy»​

Mer informasjon om hvordan bli tilknyttet eduroam.

Beskrivelse av tjenesten: 

Å knytte opp din institusjon til eduroam betyr å gi dine brukere sikker adgang til alle andre institusjoner som støtter eduroam, både innenlands og utenlands. Å ha eduroam på plass betyr også at du har en 802.1X-løsning på plass lokalt, og dette kan benyttes til å gi en løsning for sikker trådløs tilknytning for dine brukere og til å beskytte ditt kablede nettverk fra uautoriserte maskiner. 802.1X er en viktig komponent i Wi-Fi Protected Access (WPA), som er promotert og sertifiseres av Wi-Fi Alliance. Den er støttet i en raskt økende mengde produkter og klienter, og er et viktig steg mot å gjøre trådløse nettverk sikre.

Ved å utnytte de mulighetene som RADIUS, basestasjoner og switcher gir, kan man dynamisk sette brukeren på et bestemt VLAN. Ved å bruke den samme innloggingsprofilen (eduroam), kan en bruker bli plassert i administrasjons-, ansatt-, student- eller gjestenettverk i tråd med gjeldende privilegier.

Selv om eduroam er et RADIUS-hierarki, er det enkelt å integrere det med Feide ved en senere anledning. De eneste endringene man trenger å gjøre er å få RADIUS til å slå opp i en Feide-database.

Her finner du en kort film om eduroam

Kostnad: 

Etableringsavgiften er 5000 kroner.

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten inkludert i grunnpakken.

For øvrige kunder er dette en separat tjeneste, og prisen beregnes ut fra størrelsen på organisasjon. Kontakt Uninett for pris.

Hvem kan benytte tjenesten: 

eduroam er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved institusjoner som er tilknyttet forskningsnettet. Det vil si institusjoner som benytter Uninett som internettleverandør.

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken

Bestillingsinformasjon: 

Kontakt Uninett for å bestille tjenesten.

Organisering av tjenesten: 

Uninett representerer sine kunder i det internasjonale forumet «eduroam steering group»​

Prioriteringsrådet for nett og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Pålitelighet: 

Tjenestens pålitelighet avhenger hovedsakelig av de samarbeidende institusjoner som tilbyr nettilgang via eduroam samt den nasjonale infrastrukturen for autentisering. Uninett har ansvaret for den nasjonale infrastrukturen for autentiseringen (RADIUS proxy-tjenere). De nasjonale serverne er plassert på forskjellige fysiske lokasjoner og overvåkes hele døgnet både av Uninett og eduroam Operations Team på europeisk nivå.

Tjenesten overvåkes hele døgnet av Uninetts driftssenter.

Support: 

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte. Informasjonsmateriell for dette finnes her.

Uninett gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte kan fås ved å kontakte Uninett på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er 08.00–16.00.

Feil på tjenesten kan meldes inn utenom ordinær åpningstid på telefon +47 91 12 70 87.

Kontaktinformasjon: