Trådløs nettilgang - eduroam

Eduroam (education roaming) er et internasjonalt og sikkert system for trådløs nettilgang, basert på samme brukernavn og passord uavhengig av hvor brukeren befinner seg. Eduroam har utstrakt dekning som foruten de fleste høyskoler også omfatter de fleste flyplasser og flere store sykehus. Systemet leveres i Norge av UNINETT, og tilbys til brukere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner og andre som er med i denne internasjonale sammenkoblingen. 
Hvem kan benytte tjenesten: 
Eduroam er tilgjengelig for studenter og ansatte ved alle institusjoner som bruker UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.
Forutsetninger: 

•   Kunden må benytte UNINETT som internettleverandør, det vil si være tilknyttet forskningsnettet
•   Kunden må godta ”eduroam policy”

Mer informasjon om hvordan bli tilknyttet eduroam

Beskrivelse av tjenesten: 

Å knytte opp din institusjon til eduroam betyr å gi dine brukere en sikker adgang til alle andre institusjoner som støtter eduroam, både innenlands og utenlands. Å ha eduroam på plass betyr også at du har en 802.1X-løsning på plass lokalt, og dette kan benyttes til å gi en løsning for sikker trådløs tilknytning for dine brukere og til å beskytte ditt kablede nettverk fra uautoriserte maskiner. 802.1X er en viktig komponent i Wi-Fi Protected Access (WPA), som er promotert og sertifiseres av Wi-Fi Alliance. Den er støttet i en raskt økende mengde produkter og klienter, og er et viktig steg mot å gjøre trådløse nettverk sikre.

Ved å utnytte de mulighetene som RADIUS, basestasjoner og switcher gir, kan man dynamisk sette brukeren på et bestemt VLAN. Ved å bruke den samme innloggingsprofilen (eduroam), kan en bruker bli plassert i administrasjon-, ansatte-, student- eller gjestenettverk i tråd med gjeldende privelegier.

Selv om eduroam er et RADIUS-hierarki, er det enkelt å integrere det med Feide ved en senere anledning. De eneste endringene man trenger å gjøre er å få RADIUS til å slå opp i en Feide-database.

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte. Informasjonsmateriell for dette finnes her.

UNINETT gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling.

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken. Les mer her.

Kostnad: 

Etablringsavgift: 5.000,-.

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten inkludert i Grunnpakken.

For øvrige kunder er dette en separat tjeneste, og prisen beregnes ut fra størrelsen på organisasjon. Ta kontakt for pris.

Bestillingsinformasjon: 

For bestilling ta kontakt med kontakt@uninett.no.

Organisering av tjenesten: 

UNINETT representerer sine kunder i det internasjonale forumet ”eduroam steering group”. Prioriteringsrådet for nett- og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Pålitelighet: 
Påliteligheten til tjenesten avhenger hovedsakelig av de samarbeidende institusjoner som tilbyr nettilgang via eduroam samt den nasjonale infrastrukturen for autentisering. UNINETT har ansvaret for den nasjonale infrastrukturen for autentiseringen (RADIUS proxy tjenere). De nasjonale serverne er plassert på forskjellige fysiske lokasjoner og overvåkes 24/7 både av UNINETT og eduroam Operations Team på europeisk nivå. Tjenesten overvåkes 24/7 av UNINETT driftssenter. https://www.uninett.no/uninett-driftssenter
Support: 
Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte. UNINETT gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte kan fås ved å kontakte UNINETT på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er kl. 08:00 – 16:00. Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27087.
Kontaktinformasjon: